پیشگام نرم افزار - بخش های محصول: آموزش پیشرفته PHOTOSHOP CC - PART2

 

پیشگام نرم افزار - جستجو

ورود  |  ثبت نام

نام کاربری گذرواژه

Register | Lost password
 
فهرست
آخرین اخبار
محصولات

سبد خرید

نمایش محصول
آموزشی های نوین پندار < آموزشی < محصولات
بخش های محصول > آموزشی های نوین پندار > آموزش پیشرفته PHOTOSHOP CC - PART2

آموزش پیشرفته PHOTOSHOP CC - PART2PHOTOSHOP CC Learning - PART2


آموزش پیشرفته PHOTOSHOP CC - PART2

 

جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )

 

 

فصل اول : بردار در فتوشاپ  

درس اول : بردار در فتوشاپ

 

- تعریف بردار در فتوشاپ 
- مقایسه پیکسل و بردار  
- مزایای استفاده از لایه های برداری  

درس دوم : معرفی ابزارهای ترسیم

 

- معرفی ابزارهای ترسیم (دانلود - 10.5 مگابایت)
- بررسی روشهای ترسیم  

درس سوم : Path چیست ؟ 

 

- ترسیم با حالت Path 
- آشنایی با پنل Path 

درس چهارم : کار با ابزار ترسیم

 

- معرفی پنل Properties 
- خصوصیات چهار گوش,  دایره و چند ضلعی  
- خصوصیات ترسیم ستاره، خط وخطوط جهتدار 
- آشنایی با Custom Shape 

درس پنجم : Path Operation  

 

- معرفی دستورات Path Operation 
- دستورات Combine ، Subtractو Intersect 
- آشنایی با Exclude Overlapping

درس ششم : آشنایی با Fiil و Stroke 

 

- معرفی خصوصیات Fill  و Stroke (دانلود - 16.03 مگابایت)
- ایجاد خط چین
- اعمال طیف رنگ و بافت به Stroke 

 

فصل دوم :  ترسیم 
درس اول : کار با ابزار  path selection
- معرفی ابزار انتخاب path 
- مقایسه path selection با Move 
- جابجایی و تغییر اندازه Path  
- کنترل خصوصیات Path 
درس دوم : کار با ابزار Direct selection 
- معرفی ابزار Direct selection و قابلیتهای آن 
- حالات مختلف نقاط تشکیل دهنده Path 
- مقایسه Direct selection و Path section 
- کنترل نقاط و خطوط وجابجایی و کنترل اهرمها  
درس سوم :  کار با ابزار pen  
- بررسی حالتهای مختلف ابزار Pen 
- نحوه ایجاد یک لایه وکتور  
- ترسیم یک شکل ساده با ابزار Pen 
- نحوه ترسیم یک خط منحنی  
- آشنایی با اهرمها و مدیریت و کنترل آنها 
- فعال و غیر فعال کردن یک Path 
- ارتباط میان خط اهرم و نقطه  
درس چهارم : کار با ابزار Convert Point 
- بررسی شرایط متقارن دو اهرم  
- آشنایی با ابزار Convert Point 
- کنترل اهرمها بصورت مستقل 
- حذف و اضافه کردن اهرم  
- شروع به ترسیمهای پیچیده  
درس پنجم : انتخاب یک تصویر 
- ترسیم اشکال دلخواه  
- نحوه انتخاب یک شکل با ابزارهای ترسیم
- اضافه و حذف کردن نقطه  
درس ششم : آشنایی با پنل path  
- آشنایی با پنل path  
- معرفی Work path 
- دستور fill path with foreground color 
- کار با دستور Stroke path with brush  
- کار با دستور Load path as selection 
- دستور Make work path from selection 
درس هفتم : ذخیره کردن Path 
- Export یک مسیر به فایل .ai
- بررسی فایل ایجاد شده در Illustrator 

فصل سوم  : متن در فتوشاپ 
درس اول : انواع متن
 
- آشنایی با انواع متن  
- شروع به تایپ در فتوشاپ  
- ایجاد یک کادر متنی  
- مقایسه متن گرافیکی و پاراگراف  
درس دوم : Type Mask 
- آشنایی با لایه متن  
- نحوه تثبیت یک لایه متنی 
- کار با Vertical type tool   
- کار با ابزار Type Mask tool  
درس سوم : کار با متن  
- آشنایی با Option  ابزار متن  
- آشنایی با کلیدهای میانبر در مورت متن  
درس چهارم : پانل کاراکتر 
- آشنایی با پنل کاراکتر  
- تغییر فونت و اندازه متن 
- تعیین فاصله خطوط و فاصله حروف  
- آشنایی با Base line  
- تعیین رنگ فونت  
درس پنجم : پانل پاراگراف 
- آشنایی با پنل پاراگراف 
- ساخت یک کادر متنی  
- تعریف پاراگراف ،چیدمان و لیاوت متن  
- تعیین حاشیه و کنترل فاصله بین پراگرافها  
درس ششم : Character Style  
- آشنایی با پانل کاراکتر استایل  
- اعمال کاراکتر استایل به متن  
- آشنایی با دستور Clear override 
- کار با Character Style option 
درس هفتم : Paragraph Style 
- آشنایی با پاراگراف استایل  
- آشنایی با دستور Clear override 
- ساخت یک Paragraph Style 
- کار با Paragraph Style option 
درس هشتم : غلط یابی و جستجو در متن 
- آشنایی با دستور Check spelling  
- اصلاح ایرادهای تایپی یک متن  
- جستجو در متن  
- جایگزینی کلمات در یک متن  
درس نهم : متن و مسیر 
- نوشتن متن بر روی یک مسیر منحنی  
- کنترل متن بر روی مسیر  
- ایجاد یک کادر متنی با شکل خاص و تنظیمات مربوطه 
درس دهم : text wrap 
- آشنایی با دستور Text Warp 
- دفرمه کردن متن  
- Transform  کردن متن  

 

فصل چهارم : آشنایی با Belending Mode 
درس اول : آشنایی با Belending Mode 

- تعریف Blending mode 
- آشنایی با دسته بندی Blend mode 
- آشنایی با Dissolve 
درس دوم : آشنایی با Darken مدها یا مدهای تیره 
- تعریف Darker color 
- آشنایی با مدهای Darken، Multiply، Color Burn 
- آشنایی با مدهای Linear burn  ، Darker 
درس سوم : آشنایی با Lighten مدها یا مدهای روشن 
- آشنایی با Lighter color 
- آشنایی با مد های  Lighten، Screen، Color Doge 
- آشنایی با مدهای Linear Doge  ، Lighter Color 
درس چهارم : آشنایی با Contrast مدها   
- آشنایی با Contrast  مدها  
- آشنایی با مدهای Overlay ، Soft Light 
- آشنایی با مدهای Hard Light ،Vivid Light 
- آشنایی با مد Linear Light ، Pin lightو مدHard Mix 
درس پنجم : آشنایی با Comprative mode 
- توضیحاتی در مورد مدهای مقایسه ای  
- آشنایی با مدهای  Difference و Exultation 
- آشنایی با مدهای Subtract  و Divide   
درس ششم : آشنایی با Comosite  مدها، مدهای ترکیبی 
- آشنایی با مدهای ترکیبی  
- مدهای Hue ، Color، Saturationو Luminosity 
درس هفتم : بررسی Blend mod با یک تصویر 
- بررسی مدها روی یک تصویر  
- ایجاد بافت بر روی تصویر  
- تغییر کنتراست بوسیله مدها  
- تبدیل تصویر به نقاشی  
درس هشتم : رنگی کردن یک تصویر 
- رنگ آمیزی پوست و مو  
- رنگ آمیزی اجزاء صورت  
درس نهم : جادوی Blend Mode 
- ایجاد بافت  
- رنگ آمیزی بافتهای ایجاد شده با کمک بلند مد  

 

فصل پنجم : Layer Style 
درس اول : معرفی Style layer 

- انجام یک پروژه 
- تعریف استایل لیرها  
درس دوم : ایجاد سایه 
- کار با Drop shadow  
- اعمال سایه به محتویات لایه و تنظیمات مربوطه 
- معرفی Inner Shadow و خصوصیات آن 
درس سوم : ایجاد درخشندگی 
- کار با Outer Glow و Inner Glow 
- تغییر رنگ Glow 
- استفاده از یک طیف رنگی برای ایجاد درخشندگی 
- کار با بخش Quality 
درس چهارم : رنگ آمیزی با Style Layer 
- معرفی Color Overlay ، Gradient Overlayو Pattern Overlay 
- استفاده از دستورات رنگ آمیزی به صورت ترکیبی  
درس پنجم : ایجاد برجستگی 
- کار با دستور Bevel & Emboss 
- برجسته کردن لبه های لایه و اعمال تنظیمات آن 
- آشنایی با Contour 
- اعمال بافت بصورت برجسته  
درس ششم : خط دور لایه 
- استفاده از Satin 
- اعمال Stroke به لایه و تنظیم خصوصیات آن  
- برجسته کردن Stroke 
درس هفتم : تعریف Fill  و Opacity 
- مقایسه Fill  و Opacity 
- ایجاد یک بافت شیشه ای  
درس هشتم : مدیریت استایلها   
- بررسی استایلها روی لایه در پانل لیر  
- ایجاد ،حذف و کپی کردن افکتها  
- آشنایی با دستور Rasterize layer style 
- آشنایی با Global Light 
- کار با دستور Scale Effect 
درس نهم : کار با Pallet Style 
- آشنایی با پنل Style  
- اعمال Style  روی لایه 
- ساخت یک Style  جدید 

فصل شش : کار با ماسک 
درس اول : آشنایی با  Mask 
- معرفی انواع ماسک  
- بررسی ماسک در پنل لیر  
- نمایش لیر ماسک  
درس دوم : معرفی Layer Mask 
- روش ایجاد Layer Mask 
- تاثیر رنگ سیاه و سفید در Layer Mask 
- بررسی رنگ خاکستری در Layer Mask 
- ایجاد Layer Mask  همراه با انتخاب  
درس سوم : کار با لیر ماسک 
- ماسک کردن یک تصویر  
-مونتاژ یک عکس با کمک ماسک 
- معرفی Indicates layer mask is linked to layer  
درس چهارم : کار با Refind  Edge 
- آشنایی با Output در Refine edge 
- ایجاد یک لایه جدید به همراه ماسک  
- ایجاد یک سند جدید به همراه لایه ماسک  
درس پنجم : معرفی vector mask 
- معرفی و ایجادیک Vector Mask  
درس ششم : کار با پانل Propertise 
- بررسی یک Vector Mask در پنل Properties  
- معرفی دستورات Mask Edge  و Color Range 
- معکوس کردن محدوده Mask  
- تبدیل محدوده ماسک به یک انتخاب  
درس هفتم : معرفی Clip Mask 
- معرفی و ایجاد Clip Mask  
- مزایای استفاده از Clip Mask  
- مدیریت و کنترل لایه ها در Clip Mask 
درس هشتم : ماسک های ترکیبی   
- نوشتن یه متن با کمک عکس  
- ترکیب لیر ماسک و کلیپ ماسک  
درس نهم : ماسک و Layer Style 
- اعمال یک Style  به ماسک 
- بررسی Style  در Clip Mask  و Layer Mask 

 

فصل هفتم : کار با اسمارت آبجکت 
درس اول : ضرورت استفاده از اسمارت آبجکت 

- تعریف اسمارت آبجکت  
- مقایسه لایه اسمارت و لایه نرمال  
درس دوم : وارد کردن و ایجاد اسمارت آبجکت 
- آشنایی با دستور Place  
- وارد کردن یک عکس به صورت اسمارت آبجکت  
- ایجاد اسمارت آبجکت از Mini Bridge  
- آشنایی با دستور Convert To Smart Object 
- ایجاد اسمارت آبجکت با کمک Adobe Camera Raw 
درس سوم : ویرایش اسمارت آبجکت 
- انجام یک پروژه  
- تبدیل چند لایه به یک اسمارت آبجکت  
- ویرایش اسمارت آبجکت 
درس چهارم : کار با اسمارت آبجکتهای وکتور 
- وارد کردن یک اسمارت آبجکت از Adobe illustrator 
- ویرایش اسمارت آبجکت در Adobe illustrator 
درس پنجم : مدیریت بر روی اسمارت آبجکت  
- انجام یک پروژه  
- آشنایی با دستور Replace Content 
- آشنایی با دستورات Export Content  و Rasterize layer

فصل هشتم : اصلاح نور و درخشندگی 
درس اول : آشنایی با درخشندگی تصویر

- بررسی کانالهای رنگ در مد RGB 
- تعریف کانالهای رنگی  
- بررسی پهنای رنگی RGB و CMYK 
- ته مایه خاکستری رنگ چیست  
- آشنایی با Shadow , midtown , highlight  
درس دوم : کنترل اتوماتیک درخشش تصویر
- کانالهای رنگ در یک تصویر کم کنتراست  
- Auto tone ،Auto contrast و Auto Color 
درس سوم : Brightness و Contrast 
- معرفی Adjustment 
- آشنایی با دستور Contrast brightness 
- معرفی Adjustment layer 
- اصلاح نور از طریق کانالهای رنگ  
درس چهارم : اصلاح درخشنگی بخشی از تصویر 
- ابزارهای  Doge  و Burn و خصوصیات آمها 
- اصلاح نور  تصویر با  Contrast brightness 
درس پنجم : معرفی هیستو گرام 
- معرفی پنل هیستوگرام  
- کار با Luminosity 
- تشریح نمودار خطی در هیستوگرام  
- بررسی تغییرات هیستوگرام هنگام اصلاح نور   
درس ششم : کار با Shadow  و Hilight 
- دستور Shadow Highlight و تنظیمات آن 

فصل نهم : اصلاح رنگ تصویر 
درس اول : آشنایی با اصلاح رنگ تصویر 

- اصلاح رنگ چیست  
- بررسی امکانات اصلاح رنگ  
- معرفی ابزار Sponge 
درس دوم : کار با Level 
- بررسی پنجره Level 
- تغییرات  Shadow , midtown , highlight 
- منظور از in put و out put در یک تصویر  
- بررسی قابلیت Auto در پنجره Level 
- کنترل کانالهای رنگ با کمک Level 
درس سوم : آشنایی با Hue  و Saturation 
- اصلاح رنگ با کمک Hue / Saturation 
- تعرفی Saturation , hue , Lightness 
- تاثیر گذاری بر روی رنگ مشخص  
- استفاده از گزینه Colorize  
درس چهارم : آشنایی با Curves 
- آشنایی با Curve 
- بررسی Out put و Input در پنجره Curve 
- اصلاح رنگ و نور با کمک کانالهای رنگ  
درس پنجم : کار با Color balance 
- آشنایی با Color Balance 
- ساخت یک شعله با کمک Color Balance 
درس ششم : استفاده از Photo Filter 
- اصلاح رنگ تصویر با کمک Photo Filter  
 درس هفتم: قدیمی کردن تصویر 
- مروری بر مباحث فتوشاپ پیشرفته با کمک قدیمی کردن یک عکس  
درس هشتم : رنگی کردن تصویر 
-  رنگی کردن عکس با کمک Hue / Saturation 
- رنگ آمیزی پوست با کمک Color Balance  
- آشنایی با Variation

 قیمت 20,000 تومان

قیمت ویژه     15,000 تومانمحصولات مشابه

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'نتخاب کنید,انتخاب کن' at line 5

محصولات تصادفی

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 5